<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

viva la vida loca

23 Haziran 2008 Pazartesi

En son çılgının biri, deney yapma ayağına oradan buradan buluşturduğu parçaları bir araya getirip ucubenin tekini yarattığında, karşımızda Dr. Frankenstein’in canavarını bulmuştuk,.. Chris Martin, ah Chris Martin, çılgın bilim adamını oynamanın ne alemi var?

Coldplay, "Viva La Vida" ile Radiohead özentisi deneysel sularda parmak şıpırdatırken özüne,
vıcık vıcık duygusal şarkılara ve beyninizi tokatlaya tokatlaya şarkıyı sevdiren katharsis anlarına ihanet ediyor,.. İşte bu yüzden “Viva La Vida” kimseyi memnun etmeyecek,.. Ne avangard dinleyici “anlamıyorum ama dinliyorum işte abi” debriyajına basabilecek, ne de ”40 Year Old Virgin” filminde ‘Yellow’u karaokeden söyleyen hatun tipli kırık ruh özentileri aradığı kuş tüyü rahatlığında şarkıları bulabilecek. Chris Martin ve kankaları, “biraz daha relaks olaydınız nefis bir albüm çıkacaktı moruk, fazla kasıp teğet geçmişiniz” diyen müzik severleri hor görecek. Arada, Chris Martin’in yıllarca hatmettiği U2 plaklarının semeresini yediği ‘Lost!’ gibi enfes şarkılar çıkacak ama onlar da gümbürtüye gidiverecek.

----------------
Now playing: The Fratellis - Shameless
via FoxyTunes

Etiketler:

leave a comment


,..