<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7496407684374647304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Avatar; üç boyut pornosu ya da uzaylı soft erotikası,..

22 Ağustos 2009 Cumartesi


15 dakikalık 3D Avatar teaser'ının gösterimini izledik çok şükür.

Uzaylı kızların memeleri ayan beyan. Yaşa sen james cameron.

Şimdiye dek izlediğim 3D filmler içinde (ki kaçırmamaya özen gösteririm) en üstün teknoloji bu. Ancak yıllardır beklediğim bir film olarak kafamda iyice şişirdiğim için olacak, beklediğim bu değildi. Filmden önceki bonus card, turkcell reklamlarında objeler, 30 santim ilerimdeymiş gibi şaşırtıcı derecede 3D iken, filmde, tipik 3D numaraları olan gözüne gözüne objeler uzatılması durumu olmadığından mıdır nedir, bu denli şaşırtıcı bir durum filmde yoktu.

Alan derinliği mükemmel, standart 3D uygulamalardaki "arka fonun hafif önünde karakterler" şeklinde sakil görüntüler yok. Lakin hiçbir şey yanınızda oluyormuş gibi de değil. Animasyon, şimdiye dek gördüğüm en aşmış ayrıntı seviyesine ulaşmış. Lakin karakterler hala, balmumuna batırılıp deli profesörün elinde oynatılan cesetler kadar canlılar.

Final Fantasy
'den beri aşılamayan "gerçekçi ama gözünde hayat emaresi olmayan motion capture adamlar" krizinin en şatafatlı hali kısaca. Yine de çıplak bir Aki Ross'a kimsenin itiraz edeceğini sanmıyorum.


Etiketler: , , , , ,

Tuzaktan Kumanda

13 Ağustos 2009 Perşembe

İngilizlerin Aston Villa'dayken astıkları Alpay'ın kuklasından beri tepesine düğüm geçirilen en komik şey; Wiimote. Şimdiye kadar R2D2 kılıklı robot süpürge Roomba ve çeşitli dildo operasyonlarında uzaktan kumanda edilen Wiimote, bilgisayarları da kumanda edebiliyor. Mac işin şöyle, Windows için böyle. Tabii tüm bu uzaktan kumanda ekstravaganzası size fazla naif geldiyse (ki dildo demiş miydik?), kendisini kılıç kuşanmış devasa robotik kol olarak da kullanabilirsiniz. Wiimote'un düğümü çıkmadan önce, elinden kaçırıp televizyonunu delenler buna ne diyecek? Epik nerddom arayanlar için WiiSaber bile yapmış tersten mühendisler.

Hareket sensörlü, kılıçlı lordlarımızı, Skynet'le bir olup hepimizi köle izaura'ya çevirmeden evvel selamlarız,..


Making of Tuzaktan Kumanda 1: Aston Villa kısmını bulana kadar kıçıma kramp girdi, futboldan zerre çakmıyorken mass'e oynamak ne zor tatlım,..

Making of Tuzaktan Kumanda 2: Resmen yazacak bişi bulamayıp Digithell'deki yazımdan tekrar ısıttım,..

----------------
Now playing: Muse - United States Of Eurasia (+Collateral Damage)
via FoxyTunes

Etiketler: , , , , , ,

Çiçek açar sen gülünce

Emoticon hadisesi, Carnegie Mellon Universitesi'nde bilgisayar mühedisi Scott Fahlman'ın beyin kıvrımlarından çıkma. Demiş ki (tarihe dikkat);
19-Sep-82 11:44 
From: Scott E Fahlman

Şu karakter kombinasyonunu; şaka manasında kullanmayı öneriyorum:

:-)Yandan okuyun.

Hatta, şaka olmayan durumlar için de şunu kullanalım: :-(


Noktalama işaretlerinin patentini alma konusundaki çalışmalara başladık.
Şimdiden Bali'de ev bakıyoruz.

(Başlık, Emrah'ın Sen Gülünce şarkısından..)

----------------
Now playing: Lady Gaga and Marilyn Manson - LoveGame (Chew Fu Reworking)
via FoxyTunes

Etiketler: , , ,


,..