<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7496407684374647304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

u'r so gay!

24 Haziran 2008 Salı

bu temanin tam bir gay fest oldugu konusunda ciddi suphelerim var,..

----------------
Now playing: Billy Idol - John Wayne
via FoxyTunes

Wanted: Angelina Jolie'nin kalçası bu kez CGI değil!

Wanted, "Night Watch" ve arkasından inanılmaz Day Watch"ı yöneten Timur Bekmambetow'un yeni işi,.. Timur, tam da Hollywood'un aradığı yeni ecnebi kan,.. Kafada klavye kırma gibi sahnelerle şiddeti yüceltiyor (işkenceye sıcak bakmayabilirsiniz ama gıcık gittiğiniz iş arkadaşınızın kafasında klayve kıran, üstelik bu arada tuşlarla havada "fuck you" yazan kahramana empati duymayacağınızı söylemeyin!), kahramanımızın üzerinden geçtiği açılır kapanır köprünün yolu kapaması ile "eski hayatını arkanda bıraktın dostum" türünden çok ilkel alt metinler veriyor, Wesley'in adam öldürmeye başladığında nasıl duygusal mambo cambolarla uğraşmak durumunda kaldığına hiç girmiyor, kan göstermekten korkmuyor, yani hiç komplike değil , bilakis oldukça stilize,..

Tek problem, beşiğinde terketmiş babasının öcünü almanın çok çok düşük bir motivasyon oluşu,.. Ayrıca sürpriz bir Terence Stamp cameo'su da cabası,.. Gerçi sürprizi kalmadı şimdi,..


----------------
Now playing: Mystery Jets - Lizzy's Lion
via FoxyTunes

viva la vida loca

23 Haziran 2008 Pazartesi

En son çılgının biri, deney yapma ayağına oradan buradan buluşturduğu parçaları bir araya getirip ucubenin tekini yarattığında, karşımızda Dr. Frankenstein’in canavarını bulmuştuk,.. Chris Martin, ah Chris Martin, çılgın bilim adamını oynamanın ne alemi var?

Coldplay, "Viva La Vida" ile Radiohead özentisi deneysel sularda parmak şıpırdatırken özüne,
vıcık vıcık duygusal şarkılara ve beyninizi tokatlaya tokatlaya şarkıyı sevdiren katharsis anlarına ihanet ediyor,.. İşte bu yüzden “Viva La Vida” kimseyi memnun etmeyecek,.. Ne avangard dinleyici “anlamıyorum ama dinliyorum işte abi” debriyajına basabilecek, ne de ”40 Year Old Virgin” filminde ‘Yellow’u karaokeden söyleyen hatun tipli kırık ruh özentileri aradığı kuş tüyü rahatlığında şarkıları bulabilecek. Chris Martin ve kankaları, “biraz daha relaks olaydınız nefis bir albüm çıkacaktı moruk, fazla kasıp teğet geçmişiniz” diyen müzik severleri hor görecek. Arada, Chris Martin’in yıllarca hatmettiği U2 plaklarının semeresini yediği ‘Lost!’ gibi enfes şarkılar çıkacak ama onlar da gümbürtüye gidiverecek.

----------------
Now playing: The Fratellis - Shameless
via FoxyTunes

Etiketler:


,..