<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5052659683960611377\x26blogName\x3dozumden+cok+sevmektir\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://ozumdencoksevmektir.blogspot.com/\x26vt\x3d-7758487312487096363', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Adam gibi gitar çalın gözünüzü seveyim

5 Mayıs 2009 Salı

Bu ne kepazeliktir? Prince bile strat kullanıyor artık.

Etiketler: , , , , ,

 1. Blogger akay said:

  eddie vedder'in çaldığı aletin adı ukulele'dir. teknik bi hatayı düzeltmek istedim. yoksa bence de bu ne kepazeliktir kardeşim yok mu bi tele, bi strat, çok haklısın valla.

 1. Blogger Fenasi Kerim said:

  Bu hetfield'n kullandığı gibson explorer galiba. lisede kurulan gruplarda falan çok görüyorduk bunu eskiden. Adam 30 senedir bununla çalıyor.

  Böyle kabul etmesi zor modellerden bir tek Flying V beni cezbetmiştir. O da Michael Schenker'in yüzünden. Adam gitarı çalmıyor sevişiyor...

 1. Blogger Den-hur said:

  Taylor Swift nasıl da yedi paparayı. Simli gitar falan. cık.

 1. Blogger rockman said:

  adamımın ismini yanlış yazmışın ya!:D "Chris Martin" bence gayeeet güzel bi tipi var benim de gitarım olsa ben de boyardım.. elimi kolum ayakkabımı converse mi çantamı boyadığım(tabiricaizse karaladığım gibi):)

 1. Blogger rockman said:

  adamımın ismini yanlış yazmışın ya!:D "Chris Martin" bence gayeeet güzel bi tipi var ben de gitarımı boyuyorum (ama ondan görmedim;)) elimi kolum ayakkabımı converse mi çantamı boyadığım(tabiricaizse karaladığım gibi):)

leave a comment


,..